EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

 • Průvodce Luhačovským zálesím

Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky obce Velký Ořechov
 1. OZV 1/2003 řád veřejného pohřebiště
 2. OZV 1/2004, kterou se zrušuje OZV 1/2001
 3. OZV č. 1-2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 4. OZV č.1-2010 o míst. poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraň.komunálních odpadů
 5. OZV č. 1-2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. OZV č. 1 – 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 7. Obecně závazná vyhláška Obce Velký Ořechov č. 2/2015,  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velký Ořechov
 8. Obecně závazná vyhláška obce Velký Ořechov č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 9. Obecně závazná vyhláška obce Velký Ořechov č. 1/ 2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů