EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Sbor dobrovolných hasičů

Kdykoliv se v minulosti rozpoutal ohnivý živel nad hlavami našich předků, neexistoval k jeho likvidaci účinnější prostředek než dřevěné putýnky s vodou a ruce lidí, kteří hasili vzniklý požár.

Proto se několik ořechovských občanů rozhodlo v létě roku 1894 založit spolek, který by organizovaně chránil majetek spoluobčanů před požárem a současně prováděl preventivní činnost.

V naší obci se dochovalo dostatek písemných materiálů o vzniku a činnosti Sboru dobrovolných hasičů. Jedním z dokladů, který je his­toricky velmi vzácný jsou Stanovy Dobrovolné hasičské jednoty ve Velkém Ořechově zpracované dne 18.12.1894. Na stanovách je i Obecní peče, o které se v současné době neví. Je kulatá asi 5 cm veliká, skládající se ze dvou kruhů. V horní části vnějšího kruhu je nápis „OBECNÍ PEČEŤ“, v dolní části „NA VELKÉM OŘECHOVĚ“. Ve vnitřním kruhu jsou písmena „SIP“ a v dolní části vyrůstající dvě zelené ratolesti.

Uvedené stanovy byly schváleny dne 26. 1. 1895 c. a k. místodržitelstvím v Brně a je přiložena papírová pečeť.

Dalšími doklady historie místního požárního sboru jsou protokoly (knihy zápisů). Zde jsou zápisy o činnosti, požárech a nákupu inventáře od roku 1895. Zároveň jsou zachovány některé „Zápisy o požárech“.

Z uvedených materiálů víme, že první hasičský sbor byl založen přičiněním sochaře a později c. k. pošmistra Josefa Gregara.

Všichni zakládající členové složili na počáteční vybavení příspěvek po 50 krejcarech.

Zápisy z některých období jsou nepatrné nebo žádné, například ze dvou válečných období.

S uvedenými materiály našeho hasičského sboru, které se podařilo zachránit, se můžete seznámit na výstavce v Hasičské zbrojnici, která bude uspořádána ve dnech oslav 100. výročí.

nejstarší dochovaná fotografie, přibližně 20. léta

Hasičské organizace a spolky byly několikrát přejmenovány:

1895… Dobrovolná Jednota hasičská

1919… Sbor dobrovolných hasičů

1953… Český svaz požární ochrany

1990… Sbor dobrovolných hasičů.

Místní organizace měly název Sbor dobrovolných hasičů od doby založení až do r. 1953 a od roku 1990 opět SDH. Sbor dobrovolných hasičů používal od roku 1896 oválné razítko s nápisem „Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Ořechově“

Historické zajímavosti (od Zdeňka Mikela):

Pozvánka na ples - r. 1935

Hasičské koně

 

 

 

 

 

 

 

Záznam o požárech – r.1938 (pdf)

Hasičský kalendář r. 1940 (pdf)