EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Přijaté dotace

  •  Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje r. 2013

Na návrh Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje obdržela obec Velký Ořechov z rozpočtu Zlínského kraje neinvestiční dotaci ve výši 75 000,– Kč na výdaje za uskutečněné zásahy JSDHO na výzvu krajského operačního a informačního střediska HZS kraje mimo územní obvod a na věcné vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Velký Ořechov.  Z této dotace byla pořízena 1 ks el. centrála, 1 ks kalové čerpadlo, 5 ks kuklí, 4 páry zásahové obuvi,  2 ks zásahové obleky a 2 páry zásahových rukavic  Tímto Zlínskému kraji děkujeme za dotaci.

147 Kukla-NOMEX-Comfort-OR002-3

  •  Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje r. 2013

 

Na návrh Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje obdržela obec Velký Ořechov z rozpočtu Zlínského kraje neinvestiční dotaci ve výši 9 000,– Kč na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velký Ořechov.  Z této dotace bylo pořízeno 7 ks nepromokavých plášťů Neptun a zajištěna oprava Tatry T-815 CAS 32. Tímto Zlínskému kraji děkujeme za dotaci.

T- 815 Cas 32Neptun

 

  • Rekonstrukce místní komunikace (od sochy sv. Jana Nepomuckého k zámečku) r. 2013

Rekonstrukce místní komunikace byla jednou z akcí v naší obci v roce 2013. V červenci tohoto roku byla provedena prohlídka stávajícího stavu vybranou firmou a v srpnu byla zahájena rekonstrukce. Dokončení proběhlo v září pokládkou asfaltového koberce. Na rekonstrukci komunikace obec požádala Zlínský kraj o dotaci v rámci Programu na podporu obnovy venkova. Zlínský kraj naši akci vybral k podpoře a smlouva o přidělení dotace byla podepsána v měsíci květnu 2013. Finanční náročnost akce byla ve výši 499 698,77 Kč a dotace od Zlínského kraje činí 200 000,– Kč. Tímto bychom chtěli poděkovat Zlínskému kraji za podporu, která přispěla k zlepšení stavu místní komunikace v naší obci.

Rekonstrukce místní komunikace...

  • Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje r. 2012

Zlínský kraj poskytl obci Velký Ořechov v roce 2012 neinvestiční dotaci ve výši 38 000,– Kč. Dotace je poskytnuta pro jednotku sboru dobrovolných hasičů na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s obměnou poškozených a spotřebovaných věcných prostředků požární ochrany, opravy a náhrady majetku při likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci v květnu 2012.  Za dotaci děkujeme Zlínskému kraji.

  • Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje r. 2012

Zlínský kraj poskytl obci Velký Ořechov v roce 2012 neinvestiční dotaci ve výši 10 000,– Kč na zafinancování výdajů spojených s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů. Uvedená částka pomohla k nákupu zásahové obuvi 6 párů, svítilny 6 ks, kukly 6 ks a zásahových kompletů FIREMAN 2 ks v celkové výši 73 089,– Kč. Za dotaci děkujeme Zlínskému kraji.

 

  • Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě Chaloupky r. 2012

Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě Chaloupky byla jednou z hlavních akcí v naší obci v roce 2012. Po náročné zimě byly práce zahájeny opravou kanalizace a následovala rekonstrukce komunikace, která byla dokončena v měsíci červenci. Na rekonstrukci komunikace obec požádala Zlínský kraj o dotaci v rámci Programu na podporu venkova. Zlínský kraj naši akci vybral k podpoře a smlouva o přidělení dotace byla podepsána v měsíci dubnu. Finanční náročnost akce byla ve výši 1 876 744,– Kč a dotace od Zlínského kraje činí 484 000,– Kč. Tímto bychom chtěli poděkovat Zlínskému kraji za podporu, která přispěla k zlepšení stavu místních komunikací v naší obci.

 

  • Projektová dokumentace pro územní řízení: „Velký Ořechov-ČOV a kanalizace“ r. 2009

Obec Velký Ořechov požádala v březnu 2009  Zlínský kraj o dotaci na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení: „Velký Ořechov –  ČOV a  kanalizace“ v rámci podmínek dotací přidělovaných Zlínským krajem 229310: „Výstavba a obnova infrastuktury vodovodů a kanalizací“.  Zlínský kraj vybral naši žádost a v srpnu 2009 byla podepsána smlouva na přidělení dotace ve výši 285 000,– Kč. Celkové náklady projektu včetně vypracování změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací byly ve výši 408 000,– Kč. Věříme, že i díky dotaci ze Zlínského kraje připravíme kvalitní základy likvidaci odpadních vod z naší obce.

  • Renovace hasičské cisterny r. 2009

V květnu tohoto roku byla předána do opravárenského závodu ve Slatiňanech hasičská cisterna T 815. Do července 2009 probíhala kompletní oprava nástavby, která vyšla na 652 120,– Kč. Díky dotaci ze Zlínského kraje ve výši 400 000,– Kč se tato náročná oprava mohla uskutečnit. Děkujeme Zlínskému kraji za finanční příspěvek a našim dobrovolným hasičům, kteří o tatru řádně pečují.

  • Výměna oken a dveří v MŠ r. 2009

Obec Velký Ořechov za přispění dotace od Zlínského kraje, v rámci programu obnovy venkova, vyměnila v budově Mateřské školy 79 ks oken a 2 ks dveří.  Obec obdržela od Zlínského kraje nenávratnou dotaci ve výši 425 000,– Kč a dále bezúročnou finanční výpomoc se splatností na dva roky ve výši 255 000,– Kč. Vlastní prostředky obce činily 170 000,– Kč, takže celkové náklady akce činily 850 000,–Kč. Obec Velký Ořechov děkuje Zlínskému kraji za tuto padesáti procentní finanční výpomoc a dále děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě, realizaci a zdárném zakončení akce.