EnglishČeštinaDeutsch

Nadcházející události

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 5.8.2017

V sobotu 5. srpna od 8:00 do 10:00 hod. bude na sběrném místě probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Co se sbírá?

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru – použité výrobky,  jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje.

Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Odběr starých, prošlých léčiv i s obaly provádí bezplatně všechny lékárny.

Na sběrné místo je vhodné také odevzdat větší kusy plastů jako jsou plastové židle, stoly, kýble atd.

Technický pracovník/údržbář obce – aktualizace výzvy

Obec Velký Ořechov vyhlašuje výzvu na obsazení pracovní pozice TECHNICKÝ PRACOVNÍK/ÚDRŽBÁŘ OBCE. Podrobnosti a požadavky na danou pozici jsou v příloze: VÝZVA NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

Dovolená – matrika a účetní

V týdnu od 31.07.2017 do 04.08.2017 má matrika a paní účetní dovolenou.

Fotbalový turnaj složek obce – sobota 22.7.2017 – výsledky

V sobotu 22.7.2017 se v Sokol aréně ve Velkém Ořechově uskutečnil fotbalový turnaj složek.

Zde jsou výsledky:

1. Velký Ořechov „A“
2. Hasiči
3. Velký Ořechov „B“ – Stará garda

Děkujeme za účast všem hráčům a sokolům za organizaci turnaje a zajištění občerstvení.

 

Fotbalový turnaj složek obce – sobota 22.7.2017 od 14.00 hod.

V sobotu dne 22.7.2017 se v Sokol aréně ve Velkém Ořechově uskuteční tradiční fotbalový turnaj složek. Začátek je plánován na 14:00 hodin.

Turnaj bude probíhat za účasti 3 týmů:
• Velký Ořechov „A“
• Velký Ořechov „B“ – Stará garda
• Hasiči

Systém turnaje – 3 zápasy, každý s každým, 2 x 35 minut, vítěz vzejde z konečné tabulky všech 3 týmů.

Rozlosování:
1. Velký Ořechov „B“ – Hasiči – 14:00
2. Hasiči – Velký Ořechov „A“ – cca 15:30
3. Velký Ořechov „A“ – Velký Ořechov „B“ – cca 17:15

Bohaté občerstvení zajištěno!

Hasiči z Velkého Ořechova absolvovali speciální výcvik – foto

Mimořádnou odbornou přípravou si prošli členové jednotky dobrovolných hasičů obce Velký Ořechov koncem dubna 2017. Náročný výcvik jim připravili instruktoři HZS Olomouckého kraje ve výcvikovém areálu Hamry. Zde byl pro hasiče přichystán speciální trenažér (flashover kontejner), který dovoluje simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru.

Pokračování» Hasiči z Velkého Ořechova absolvovali speciální výcvik – foto

Požár dvou rodinných domů – SBÍRKA POKRAČUJE

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vám jménem obou rodin zasažených požárem poděkovat za dosavadní finanční podporu.

Prozatím bylo vybráno 281 934 Kč. Peníze jsou průběžně posílány na účty obou rodin rovným dílem.

Sbírka je časově neomezená a přispět lze na  účet 115-4359710277/0100 (Komerční banka) nebo do kasičky, která je na obecním úřadě.

Radek Chmela, starosta

Svoz plastů v pytlech v pondělí 10.7.2017

Pytle „Rumpold“ nepatří k velkým kontejnerům!

Uzavření obecního úřadu – pátek 7.7.2017

V pátek, 7.7.2017 bude obecní úřad uzavřen.

Hasičská soutěž – neděle 9.7.2017 od 13.00 hod.

Hasiči zvou všechny na prestižní soutěž v požárním útoku můžu, žen a dorostenců, která je zařazena do Zlínské ligy požárního sportu.

PozvankaVelkyOrechov2017_web

Termíny svozu plastů na 2. pololetí roku 2017

 

Pytle Rumpold nepatří k velkým kontejnerům!

 

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku – vyhodnocení

Zahrádkáři děkují všem za fotky, které přišly do soutěže o nejpěknější předzahrádku v naší obci. Také letos bylo z čeho vybírat, porota se shodla na konečném pořadí tří nejlepších předzahrádek.

  1. místo patří paníLudmile Miklové,č.p. 21,
  2. místo paní Daně Mrázkové, č.p.147 a
  3. příčku obsadila paní Alena Svízelová, č.p.90.

Těmto finalistům byly předány dárkové koše, které pro tuto soutěž vyrobila paní Jiřina Turečková z Kelník. Další ročník proběhne v dubnu 2018.

Zahrádkáři Velký Ořechov