EnglishČeštinaDeutsch

Nadcházející události

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Uzavření obecního úřadu

Obecní úřad Velký Ořechov bude v pátek 29.9.2017 uzavřen.

 

Vánoční jarmark – dne 26.11.2017

Dopravní terminál ve Velkém Ořechově

Obec Velký Ořechov připravuje záměr vybudování přestupního terminálu, ke kterému dojde v prostorách stávající autobusové stanice u pošty.

V nejbližších letech by se mohli všichni obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací či veškeří uživatelé veřejné dopravy dopravovat pohodlněji. Naše obec se uchází o získání finančních prostředků na úpravy stávajících prostor v blízkosti centra pro účely zbudování dopravního terminálu.

Finance v celkové výši až 90 % způsobilých výdajů potřebných pro realizaci záměru budou získány z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu ČR.

Kromě samotných nástupních a výstupních prostor pro cestující, plochy pro příjezd a zastavení autobusů, řeší projekt i bezbariérové propojení prostor terminálu na stávající pěší komunikace v okolí. Projekt řeší i vytvoření nových bezbariérových chodníků v okolí, které budou do budoucna napojeny na novou vznikající síť pěších komunikací.

Pro cestující dojde v blízkosti autobusové stanice k vytvoření čekárny s WC. Cyklisty potěší zbudování vyhrazeného místa dostatečně uzpůsobeného pro uskladnění kol v režimu B+R. Pro čekající cestující bude vytvořen nový informační systém o spojích veřejné hromadné dopravy.

V souvislosti s realizací terminálu dojde k vybudování značené a vyhrazené parkovací plochy v režimu K+R pro krátkodobé zastavení v těsné blízkosti míst určených pro zastavení autobusů. Veškeré uvedené součásti budou propojeny bezbariérovými komunikacemi pro pěší.

Realizací projektu dojde k zatraktivnění a zpřístupnění stávající veřejné hromadné dopravy i dalších forem udržitelné dopravy, tedy cyklistiky a pěší přepravy.

Nový terminál zároveň významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti osob, využívajících autobusovou přepravu, tak i osob, pohybujících se  po komunikacích pro pěší.

 

Příloha: koordinační a situační výkres: 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

 Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná 26.9.2017 – od 19:00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Program zasedání je v příloze: Pozvánka na ZO 26.září2017

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 16.9.2017

V sobotu 16. září od 8:00 do 10:00 hod. bude na sběrném místě probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Co se sbírá?

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru – použité výrobky,  jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje.

Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Odběr starých, prošlých léčiv i s obaly provádí bezplatně všechny lékárny.

Na sběrné místo je vhodné také odevzdat větší kusy plastů jako jsou plastové židle, stoly, kýble atd.

Svoz plastů v pytlech – v pondělí 4.9.2017

Pytle Rumpold nepatří k velkým kontejnerům!

Hasiči prošli výcvikem v plnění bambivaku pod vrtulníkem – foto.

Dne 22. srpna 2017 prošli členové jednotky požární ochrany obce Velký Ořechov dalším mimořádným výcvikem, tentokrát pod vedením zkušených leteckých záchranářů a HZS Zlínského kraje.

Pokračování» Hasiči prošli výcvikem v plnění bambivaku pod vrtulníkem – foto.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná 31.8.2017 – od 19:00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Program zasedání je v příloze: Pozvánka na ZO 31.srpen2017

Tradiční hasičský táborák na vagoně.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce v úterý 15.8.2017

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 15.8.2017 – od 19:00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Program zasedání je v příloze: Pozvánka na ZO srpen2017

Pronájem byt 1+kk v budově MŠ, č.p. 27

Obec Velký Ořechov nabízí k pronájmu na dobu neurčitou:

Byt o velikosti 1+kk (obývací pokoj s kuchyňským koutem 26,81 m2, předsíň 5,52 m2, koupelna s WC o výměře 4,86 m2) a sklep o výměře 4,3 m2. Byt se nachází v budově MŠ, č.p. 27.

Nástup možný IHNED.

Více informací na telefonu 577996034, 776165504 nebo na obecním úřadě.

Zájemce podá písemnou žádost na email: starosta@velkyorechov.cz nebo osobně na obecním úřadě.

Svoz plastů v pytlech – v pondělí 7.8.2017

Termíny ostatních svozů plastů na 2. pololetí roku 2017 – pondělky: 4.9., 2.10., 13.11., 11.12.

Pytle Rumpold nepatří k velkým kontejnerům!