EnglishČeštinaDeutsch

Nadcházející události

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 22.9.2018 od 8.00 do 10.00 hod.

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru – použité výrobky,  jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje.

Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Odběr starých, prošlých léčiv i s obaly provádí bezplatně všechny lékárny.

Na sběrné místo je vhodné také odevzdat větší kusy plastů, jako jsou plastové židle, stoly, kýble atd.

Další termíny: 20.10., 24.11., 15.12.2018

Přívěsný vozík díky finančnímu daru z fondu Nadace Agrofert

Nový přívěsný vozík s plachtovou konstrukcí využívají sportovní družstva Sboru dobrovolných hasičů Velký Ořechov od června letošního roku. Jeho nákup se podařil díky významné finanční podpoře Nadace Agrofert, o kterou dobrovolní hasiči zažádali už v roce 2017.

Pokračování» Přívěsný vozík díky finančnímu daru z fondu Nadace Agrofert

Kompostery pro občany zdarma v rámci projektu „Kompostujeme v Mikroregionu Luhačovské Zálesí“

Občané, kteří si objednali kompostery, si je můžou vyzvednout tuto středu od 16.00 do 17.00 hod. na obecním dvoře. Nejprve je třeba zajít na úřad a podepsat smlouvu o výpůjčce a pak si komposter převzít na obecním dvoře. Bližší informace na tel. 577 996 034.

ŘSZK upozorňuje na spekulativní nákupy pozemků

V příloze je dopis, který upozorňuje na spekulativní nákupy pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví Zlínského kraje:

Upozornění ŘSZK spekulativní nákupy pozemků

Hasičský táborák na vagóně – pátek 31.8.2018 od 17.00 hod.

 

Turnaj v malé kopané a otevření hřiště

V páteční podvečer 17.8. proběhlo slavnostní otevření víceúčelového hřiště, které doprovázel tradiční turnaj složek, letos v malé kopané. Zmíněny (a v několika případech i předvedeny) byly všechny sporty, které je možné na novém hřišti hrát, a také systém registrace zájemců. O hřiště budou pečovat obecní zaměstnanci Lubomír Bača a Pavel Novotný.

Po oficiálním otevření proběhlo krátké utkání házenkářek ze Zlína a dále pak tenisový duel mezi Terezou Koplovou a Jiřím Manou. Po pauze následovaly poslední 4 hry malé kopané. K dobré náladě přispěl i komentátor Leoš Pavlůsek, který vtipně a leckdy i odborně komentoval všechny zápasy.

Výsledky turnaje složek v malé kopané z roku 2018:

1.      Velký Ořechov A (fotbalisté)

2.      Hasiči „B“

3.      Velký Ořechov – stará garda (fotbalisté)

4.      Hasiči „C“

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval za perfektně odvedenou práci těm, kteří se podíleli na organizaci této akce. Děkuji rozhodčímu Jardovi Mikeskovi, který přijel odpískat turnaj, i když se termín třikrát měnilJ. Díky patří i hasičům a ostatním organizátorům za zajištění zázemí a za vytrvalou obsluhu u občerstvení. V neposlední řadě  také Pavlu Koplovi, který podpořil myšlenku spojit turnaj a otevření hřiště a zajistil komentátora a účast týmu házenkářek.

Mé veliké díky směřuje všem soutěžícím a hlavně k divákům, kteří v tomto parném počasí přišli v hojném počtu fandit a pobavit se. Věřím, že i oni toto hřiště budou využívat ke sportu i zábavě.

V Dobrkovicích byla nalezena fenka

Jde zřejmě o fenku staforda. Nyní je o ni postaráno. Bližší informace na tel. 723469421.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná 23.8.2018 – od 19:00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Pozvánka na ZO srpen 2018

Ing. Radek Chmela, starosta

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 18.8.2018 od 8.00 do 10.00 hod.

Sbírá se:

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru – použité výrobky,  jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje.

Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Odběr starých, prošlých léčiv i s obaly provádí bezplatně všechny lékárny.

Na sběrné místo je vhodné také odevzdat větší kusy plastů, jako jsou plastové židle, stoly, kýble atd.

Testovací RZ – úterý 21.8.2018 od 7.00 do 17.00 hod.

Dne 21.8.2018 od 7.00 do 17.00 hod. bude z důvodu testovací RZ omezen provoz mezi Velkým Ořechovem a Hřivínovým Újezdem a Velkým Ořechovem a Částkovem/Kelníkami. Pravidelné autobusové linky směr Částkov a Kelníky budou zachovány.

Oznámení o přerušení dodávky vody

Z důvodu rekonstrukce vodovodu v horní části obce bude přerušena dodávka v celé obci:

Dne: 14. 8. 2018

Čas: 8.00 – 15.00 hod.

Náhradní zdroje vody: u pošty a u hřbitova

Tradiční turnaj v kopané a otevírání víceúčelového hřiště – pátek 17.8.2018

Tradiční turnaj v kopané bude letos kvůli opravám sokolských šaten  změněn – bude se hrát malá kopaná. Součástí turnaje bude i slavnostní otevření nového víceúčelového hřiště, kdy budou při exhibičních hrách předvedeny i další sporty, které hřiště nabízí. Vše proběhne v pátek 17. 8. 2018.