EnglishČeštinaDeutsch

Nadcházející události

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 16.12.2017

V sobotu 16. prosince od 8:00 do 10:00 hod. bude na sběrném místě probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Sbírá se:

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru – použité výrobky,  jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje.

Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Odběr starých, prošlých léčiv i s obaly provádí bezplatně všechny lékárny.

Na sběrné místo je vhodné také odevzdat větší kusy plastů, jako jsou plastové židle, stoly, kýble atd.

Pneumatiky odbíráme pouze vyzuté, tj. bez ráfků.

Posezení u zahrádkářů – sobota 9.12.2017

Zahrádkáři zvou všechny své členy na besedu s valašským frgálem u příležitosti ukončení roku. Součástí bude také ochutnávka mladých velkoořechovských vín ročníku 2017. Beseda se koná tuto sobotu v 18.00hod. v klubovně zahrádkářů.

Na účast se těší výbor základní organizace.

Objednávka vánočních stromků

Občané, kteří mají zájem o vánoční stromky (smrčky), ať se do 11.12.2017 nahlásí na obecním úřadu. Stromky budou prodávány za 200 Kč. Prodej bude včas ohlášen.

Posezení pro seniory – letos nově v Hospodě na 7čce

Letošní posezení pro seniory se uskuteční na novém místě – v Hospodě na 7čce.

Srdečně zve Obec Velký Ořechov, pozvánka a předběžný program zde: plakát 2017 senioři

Soutěž o nejpěknější zimní fotku

Obec vyhlašuje soutěž o nejpěknější zimní fotku z motivem Velkého Ořechova. Nejhezčí fotky budou uvedeny v zimních Velkoořechovských listech. Soutěž probíhá do 31.12.2017.

Žáci ZŠ Velký Ořechov na prvním místě v mezinárodní soutěži Zlínský vorvaň

Netradiční sportovní soutěž Zlínský vorvaň je mezinárodním kláním mezi dvaceti šesti školami Zlínského kraje a Slovenska. Naši žáci ze základní školy Velký Ořechov se v této soutěži umístili na skvělém prvním místě. Gratulujeme!

Reportáž ze soutěže:

 

Další informace na: http://www.zlin.eu/tv-zlin-reportaze-mezinarodni-soutez-zlinsky-vorvan-aktuality-4021.html

Požár dvou rodinných domů – SBÍRKA POKRAČUJE

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vám jménem obou rodin zasažených požárem poděkovat za dosavadní finanční podporu.

Prozatím bylo vybráno 286 934 Kč. Peníze jsou průběžně posílány na účty obou rodin rovným dílem.

Sbírka je časově neomezená a přispět lze na  účet 115-4359710277/0100 (Komerční banka) nebo do kasičky, která je na obecním úřadě.

Radek Chmela, starosta

Rozsvěcování stromečku – sobota od 17.00 hod. v zahradě MŠ

Obec a Sbor dobrovolných hasičů všechny zvou na rozsvěcování vánočního stromečku, které se bude konat tuto sobotu.

Podrobnější program je v příloze: Pozvánka stromek 2017

 

SDH Velký Ořechov Vás zve na výroční schůzi

Vánoční jarmark – neděle 26.11.2017 od 14 hod.

Obecní knihovna Vás všechny zve na Vánoční jarmark.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná 28.11.2017 – od 18:00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Program zasedání je v příloze: Pozvánka na ZO 28.listopadu 2017

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 18.11.2017

V sobotu 18. listopadu od 8:00 do 10:00 hod. bude na sběrném místě probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Co se sbírá?

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru – použité výrobky,  jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje.

Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Odběr starých, prošlých léčiv i s obaly provádí bezplatně všechny lékárny.

Na sběrné místo je vhodné také odevzdat větší kusy plastů jako jsou plastové židle, stoly, kýble atd.

Pneumatiky odbíráme pouze vyzuté, tj. bez ráfků.