EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Uzavření matriky

Matrika bude 30.7. a 1.8.2018 uzavřena.

Stříbrňanka Kaňovice – sobota 28.7.2018

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 21.7.2018 od 8. do 10.00 hod.

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru – použité výrobky,  jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje.

Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Odběr starých, prošlých léčiv i s obaly provádí bezplatně všechny lékárny.

Na sběrné místo je vhodné také odevzdat větší kusy plastů, jako jsou plastové židle, stoly, kýble atd.

Přerušení dodávky vody v obci

V 14:50 hod. došlo k přerušení dodávky vody z důvodu havárie.
V průběhu dnešního večera by měla být dodávka vody obnovena v celé obci – dochází k navážení vody do vodojemu. Předpokládané obnovení dodávky vody pro budovy č. p. 23 a č. p. 176 – „bytovka“ je pondělí 16.7.2018 ve 12.00 hod.

Náhradní zásobování zajištěno směrem ke družstvu a dále u hřiště.

Další informace poskytne poruchová služba Moravské vodárenské – tel. 840 668 668 a 601 276 276

Oznámení o počtu zastupitelů pro další volební období

Oznámení o počtu členů ZO na další období

Pozvánka na westernový ranč 7.7.2018 – Dobrkovice

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná 12.7.2018 – od 19:00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Ing. Radek Chmela, starosta

Program zasedání je v příloze: Pozvánka na ZO červenec 2018

Soutěž předzahrádek – léto 2018

Zahrádkáři Velký Ořechov děkují všem soutěžícím, kteří poslali k hodnocení své předzahrádky. Dárkové koše byly předány paní Mrázkové, č. p. 147, paní Jurákové, č. p. 185 a paní Gregorové, č. p. 245.

Těšíme se na další ročník soutěže, kterou plánujeme rozdělit na jarní a letní část. Zahrádkáři.

Zákaz napouštění bazénů a zalévání – stále platí

Výzva pro zemědělské subjekty – Místní akční skupina Luhačovské Zálesí

V příloze je 4. výzva MAS Luhačovské Zálesí k Programu rozvoje venkova: VÝZVA_Č.4_PRV_info_MAS_LZ

Hasičská soutěž se spoustou atrakcí pro děti již tuto neděli 8.7.2018

Podrobnější informace naleznete zde: pozvánka 2018 ke stažení

 

 

Výběrové řízení – ředitelka ZŠ Velký Ořechov

Na základě ukončeného výběrového řízení a doporučení výběrové komise starosta obce jmenoval do funkce ředitelky Základní školy Velký Ořechov Mgr. Jitku Liškovou, která do funkce nastoupí k 1. 8. 2018.