EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Svoz plastů v pytlech v pondělí 10.7.2017

Pytle „Rumpold“ nepatří k velkým kontejnerům!

Uzavření obecního úřadu – pátek 7.7.2017

V pátek, 7.7.2017 bude obecní úřad uzavřen.

Hasičská soutěž – neděle 9.7.2017 od 13.00 hod.

Hasiči zvou všechny na prestižní soutěž v požárním útoku můžu, žen a dorostenců, která je zařazena do Zlínské ligy požárního sportu.

PozvankaVelkyOrechov2017_web

Termíny svozu plastů na 2. pololetí roku 2017

 

Pytle Rumpold nepatří k velkým kontejnerům!

 

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku – vyhodnocení

Zahrádkáři děkují všem za fotky, které přišly do soutěže o nejpěknější předzahrádku v naší obci. Také letos bylo z čeho vybírat, porota se shodla na konečném pořadí tří nejlepších předzahrádek.

  1. místo patří paníLudmile Miklové,č.p. 21,
  2. místo paní Daně Mrázkové, č.p.147 a
  3. příčku obsadila paní Alena Svízelová, č.p.90.

Těmto finalistům byly předány dárkové koše, které pro tuto soutěž vyrobila paní Jiřina Turečková z Kelník. Další ročník proběhne v dubnu 2018.

Zahrádkáři Velký Ořechov

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 29.6.2017

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 29.6.2017 – od 19:00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Program zasedání je v příloze: Pozvánka na ZO červen 2017

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 24.6.2017

V sobotu 24. června od 8:00 do 10:00 hod. bude na sběrném místě probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Co se sbírá?

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru – použité výrobky,  jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje.

Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Odběr starých, prošlých léčiv i s obaly provádí bezplatně všechny lékárny.

Na sběrné místo je vhodné také odevzdat větší kusy plastů jako jsou plastové židle, stoly, kýble atd.

Soutěž o nejpěknější předzahrádku v obci – již jen do 20.6.2017

Zahrádkáři informují o ukončení soutěže o nejpěknější předzahrádku v naší obci.

Datum ukončení je v úterý 20. června.

Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat fotky svých předzahrádek s uvedením čísla popisného do tohoto data na mailovou adresu petr@stavela.cz nebo přinést fotku osobně panu Stavělovi na č. p. 85, popřípadě panu Ristovskému na č. p. 8. Tři nejpěknější předzahrádky budou oceněny dárkovým košem.

Finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje pro JPO Velký Ořechov.

Díky dotačnímu programu „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ získala Obec Velký Ořechov z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 prostředky pro jednotku požární ochrany JPO III v celkové výši 32.000 Kč. Dotace kryje 70 % výdajů a je určena na:

  • nákup 2 ks chybějících kombinovaných proudnic do cisterny,
  • nákup 2 ks náhradních tlakových láhví k dýchacímu přístroji Dräger, které byly z dotačního titulu pořízeny v minulých letech.

 

Obec Velký Ořechov tímto děkuje Zlínskému kraji za podporu poskytnutí dotace.

 

X. ročník přehlídky dechových hudeb v Doubravách – sobota 17.6.2017 od 14.00 hod.

V sobotu 17. června 2017 se uskuteční v Doubravách X. ročník přehlídky dechových hudeb. Akce se koná ve sportovním areálu v Doubravách a začátek je naplánován na 14.00 hodin. Vstupné 150,-Kč. Účinkující dechové hudby Stříbrňanka, Vlčnovjanka, Lidečanka a Blatnička, a také dechová hudba z Holandska. Následně po přehlídce dechových hudeb začne ve 20.00 hodin taneční zábava s dechovou hudbou Lidečanka.

Uzavření obecního úřadu

Obecní úřad bude ve čtvrtek a pátek (15. a 16.6.2017) uzavřen.

Požár dvou rodinných domů – SBÍRKA POKRAČUJE

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vám jménem obou rodin zasažených požárem poděkovat za dosavadní finanční podporu.

Prozatím bylo vybráno 277 934 Kč. Peníze jsou průběžně posílány na účty obou rodin rovným dílem.

Sbírka je časově neomezená a přispět lze na  účet 115-4359710277/0100 (Komerční banka) nebo do kasičky, která je na obecním úřadě.

Radek Chmela, starosta