EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Pozvánka na „Dětský bazárek jaro-léto 2017“ – 11.3.2017

V sobotu 11.3.2017 se v jídelně MŠ bude konat tradiční dětský bazárek, a to od 8.30 do 11.00 hod.

Více v pozvánce zde:DĚTSKÝ BAZÁREK-jaro-léto_2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Vážení občané,

na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám předkládáme k posouzení návrh rozpočtu obce na rok 2017.

Návrh rozpočtu obce na rok 2017_web

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávního celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, tj. do 20.3.2017 na Obecním úřadě ve Velkém Ořechově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

 

Poplatky na rok 2017

Od 1.3.2017 do 30.4.2017 se vybírají poplatky za odvoz odpadu, stočné a hrobová místa.

Více k platbám i cenám zde: Poplatky na rok 2017

Svoz plastů v pytlech v pondělí 6.3.2017

Žluté pytle s logem Rumpold umístěte na stejné místo jako popelnice. K odvozu dávejte pouze plné a řádně zavázané nebo zalepené pytle. Pet-láhve dávejte do pytlů sešlápnuté.

Pytle Rumpold nepatří k velkým kontejnerům!

Ostatní termíny svozu plastů na 1. pololetí roku 2017 – pondělky: 3.4., 15.5., 12.6.

Pozvánka na Velikonoční jarmark 2017

Pozvánka na Velikonoční jarmark 2017.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce v úterý 14.2.2017

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 14.2.2017 – od 18:00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Program zasedání je v příloze: Pozvánka na ZO dne 14_2_2017

Zápis stavu vodoměrů

V příštím týdnu tj. 6.-10. února 2017, převážně v dopoledních hodinách, bude probíhat zápis stavu vodoměrů. Kdo z občanů nebude doma, ať zanechá lístek se stavem vodoměru na viditelném místě nebo nahlásí stav vodoměru formou SMS na tel.: 608 428 476.

 

Svoz plastů v pytlech v pondělí 6.2.2017

Žluté pytle s logem Rumpold umístěte na stejné místo jako popelnice. K odvozu dávejte pouze plné a řádně zavázané nebo zalepené pytle. Pet-láhve dávejte do pytlů sešlápnuté.

Pytle Rumpold nepatří k velkým kontejnerům!

Ostatní termíny svozu plastů na 1. pololetí roku 2017 – pondělky: 6.3., 3.4., 15.5., 12.6.

Hasiči srdečně zvou na ples s kapelou Hradčovjanka a DJ Radimem Gajdůškem

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce v úterý 31.1.2017

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 31.1.2017 – od 18:00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Program zasedání je v příloze: Pozvánka na ZO den 31_1_2017

Možnost placení daně z nemovitosti bez složenky – zpráva FÚ Zlín

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o nové službě, kterou zavádí Finanční správa ČR pro poplatníky daně z nemovitých věcí. Tato služba spočívá v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mailovou adresu, kterou si poplatníci daně z nemovitých věcí (vlastníci nemovitých věcí) zvolí. Tuto službu lze zřídit velmi jednoduše a rychle vyplněním tiskopisu, který Vám v příloze zasíláme, a doručením tiskopisu na příslušný finanční úřad nejpozději do 15. března zdaňovacího období.

Poplatníkům, kteří o zaslání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem požádají, již nebude zasílána složenka, ale veškeré informace nutné pro platbu daně z nemovitých věcí jim budou zaslány přímo do jejich e-mailové schránky.

Veškeré informace k této službě Vám zasíláme v příloze a lze je také nalézt na stránkách Finanční správy ČR:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-p-7638

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/de-novinky/letak_nova_sluzba_FS-DzN_emailem.PDF

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Zadost_5559_pril.1.pdf

Zdroj: Finanční úřad pro Zlínský kraj

Prázdninové lyžování ve Zlíně – 20.1.2017

zimni-lyzovani-ve-zline-2017