EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

 • Průvodce Luhačovským zálesím

Zápis matričních událostí v obvodu

dle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

 • narození: – vyplněné a podepsané souhlasné prohlášení rodičů o jménu (popř. jménech) +
  • a) provdaná matka – platný OP svůj a manžela, originál oddacího listu
  • b) svobodná matka – platný OP, originál rodného listu, popř.doklad o určení otcovství
  • c) rozvedená matka – platný OP, originál rodného listu, originál pravomocného rozsudku o rozvodu manželství, příp.doklad o určení otcovství
  • d) ovdovělá matka – platný OP, originál rodného listu, originál úmrtního listu manžela, popř. doklad o určení otcovství

Více viz: www.zlin.eu … OBČAN … ŽIVOTNÍ SITUACE …..

 • sňatek:
  • a) při ohlášení se dostaví na úřad oba snoubenci předloží OP a rodné listy (příp. rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list bývalého manžela)
  • b) po sňatku při převzetí oddacího listu předloží novomanželé své OP, v nichž bude vyznačena změna rodinného stavu, obdrží Potvrzení o změně rod.stavu
  • c) co nejdříve si (dle zákona č.328/1999 Sb. o OP) musí vyřídit nové OP
 • úmrtí:
  • a) při ohlášení odevzdají pozůstalí OP, rodný list, oddací list, List o prohlídce mrtvého, pojištěneckou kartu, příp. vojenskou knížku a cestovní pas
  • b) matrikářka vystaví úmrtní list a pozůstalému manželu vydá Potvrzení o změně rodinného stavu a vyznačí to v OP
  • c) a ten si co nejdříve musí vyřídit nový OP
 • rozvod:
  • a) matrika po předložení rozsudku o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci vydá Potvrzení o změně rodinného stavu a označí to v OP
  • b) dotyčný si co nejdříve musí vyřídit nový OP