EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Vystavení opisu (druhopisu) matričního dokladu

pro občany, kteří se narodili, měli sňatek nebo zemřeli v některé z obcí matričního obvodu,
jestliže se jim originální doklad ztratil nebo poškodil, a to:

  • rodný list
  • oddací list
  • úmrtní list

Žadatel předloží:

  • průkaz totožnosti
  • doklady, kterými prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce
  • písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu
  • zaplatí správní poplatek 100 Kč.