EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Povolení změny příjmení

  • hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení – správní poplatek 100 Kč
  • jména nebo příjmení v ostatních případech – správní poplatek 1 000 Kč.

Občan podá u matričního úřadu žádost se zdůvodněním a prokáže se občanským průkazem, předloží rodný list, oddací list, jde-li o zpětvzetí příjmení po rozvodu (do 1 měsíce bez poplatku), předloží i rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci.