EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

 • Průvodce Luhačovským zálesím

Občanské průkazy

VYŘIZUJE JEN MM ZLÍN V PRŠTNÉM, ZÁROVEŇ PROVÁDÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

dle zákona č.328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 • a) výměna OP při ukončení platnosti:
  • občan asi 1 měsíc před ukončením platnosti podá na úřadě žádost, předloží dosavadní OP a 1 foto
 • b) výměna OP při jakékoliv změně v životě:
  • změna trvalého pobytu – OP, Potvrzení o trvalém pobytu, 1 foto
  • sňatek – OP, oddací list, Potvrzení o změně údajů zapisovaných v OP, 1 foto
  • rozvod – OP, rozsudek s nabytím právní moci, Potvrzení o změně údajů, 1 foto
  • ovdovění – OP, úmrtní list, Potvrzení o změně údajů, 1 foto
 • c) 1.OP
  • před 15 rokem: dítě + rodič, rodný list dítěte
  • po 15 roku: dítě s rodným listem

Vyřízení OP podle bodů a), b) a c) je bez poplatku.

 • d) vyřízení OP na vlastní žádost, když ještě neuplynula doba platnosti:
  • občan předloží dosavadní OP, vyplní žádost
 • e) vyřízení nového OP při ztrátě, odcizení, zničení původního:
  • škodnou událost je třeba na příslušném matričním úřadě, Policii nebo na Magistrátě města Zlína co nejdříve nahlásit a vyřídit si nový OP
 • f) zápis nepovinných údajů do OP – zápis dětí, titulu
  • předložit OP, doklad k požadovanému zápisu

Za vyřízení OP podle bodů d), e) a f) je správní poplatek 100 Kč.