EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Czech POINT

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

V kanceláři obecního úřadu Velký Ořechov funguje od 1.1.2008 pracoviště „Czech POINT“, místo, které vydává ověřené výstupy z centrálních registrů, aniž byste zajížděli do vzdálených míst:

  • Výpis z rejstříku trestů je prováděn z neveřejné evidence, občan musí k prokázání totožnosti předložit svůj platný občanský průkaz nebo cestovní doklad. Správní poplatek 100,-
  • Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku se provádí podle identifikačního čísla právnické nebo fyzické osoby.
  • Výpis z katastru nemovitostí lze provést na základě listu vlastnictví, čísla parcely nebo čísla budovy. Správní poplatek činí za první stranu výpisu 100,- a každou další 50,- Kč.

Od 1.1.2009 přibyly tři nové agendy:

  • Výpis bodového hodnocení osoby. Na základě novely zákona č.361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu), která nabyla účinnosti 1.1.2009, lze na kontaktním místě Czech Point zažádat o výpis bodového hodnocení osoby z centrálního registru řidičů. Zájemce předloží platný občanský průkaz a řidičský průkaz. Správní poplatek činí 50,- Kč.
  • Zažádat lze i o výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách.
  • Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství).

Vydávání výpisů z výše uvedených agend provádí Mgr. Alena Šturmová v době úředních hodin matriky PO, ST 14 – 17 hodin.