EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Elektronická úřední deska

 

Vyvěšeno Dokument Sňato
30.6.2017 Závěrečný účet obce za rok 2016 17.7.2017
 24.4.2018 Obec Velký Ořechov: Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Velký Ořechov  31.5.2018
 25.4.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné  28.5.2018
 26.4.2018 Nařízení SVS  11.5.2018
 30.4.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (tabulka)  31.5.2018
 4.5.2018 MLZ Závěrečný účet hospodaření MLZ za rok 2017  21.5.2018
 4.5.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ  21.5.2018
 9.5.2018 KÚZK: Veřejná vyhláška – doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje ZK a oznámení o konání veřejného projednání  14.6.2018
 20.4.2018 Rozpočet na rok 2018 do schválení příštího rozpočtu
22.5.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 do schv. příštího rozpočtu
 21.6.2016 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce TJ Sokol 2016  za 3 roky
 20.7.2017 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce TJ Sokol 2017  za 3 roky
3.11.2017 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce pro Římskokatolickou farnost Velký Ořechov za 3 roky
6.3.2014 Výzva vlastníkům nemovitostí_unor 2016 Seznam neznámých vlastníků pozemků k březnu 2018 31.12.2023

Dokumenty a informace ke stažení: