EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Elektronická úřední deska

 

Vyvěšeno Dokument Sňato
 22.11.2017 Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2017 – Územní plán Velký Ořechov 8.12.2017
 22.11.2017  1._opatreni_obecne_povahy_1-2017_-_uzemni_plan_velky_orechov 8.12.2017
 22.11.2017  2._up_velky_orechov_-_textova_cast 8.12.2017
 22.11.2017  3._vykres_zakladniho_clsneni_uzemi 8.12.2017
 22.11.2017  4._hlavni_vykres 8.12.2017
 22.11.2017  5._vykres_vps,_vpo_a_asanaci 8.12.2017
 22.11.2017  6._up_velky_orechov_-_textova_cast_oduvodneni 8.12.2017
 22.11.2017  7._vykres_sirsich_vztahu 8.12.2017
 22.11.2017  8._koordinacni_vykres 8.12.2017
 22.11.2017  9._vykres_predpokladanych_zaboru_pf 8.12.2017
 22.11.2017 KÚZK – Veřejná vyhláška, doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 8.1.2018
 22.11.2017 MMZ – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  7.12.2017
 22.11.2017 Příloha k Č.J. MMZL 148555_2017  7.12.2017
 22.11.2017  SPÚ – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Doubravy – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek  7.12.2017
 9.11.2017 MZ – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 27.11.2017
 9.11.2017 Nařízení Státní veterinární správy 27.11.2017
 28.4.2017 Schválený rozpočet – závazné ukazatele pro rok 2017 do schv. příštího rozpočtu
 28.4.2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 do schv. příštího rozpočtu
  24.5.2017 Rozpočtové opatření 1-2017 do schv. nového rozpočtu
 21.8.2017 Rozpočtové opatření 2-2017 do schv. příštího rozpočtu
20.9.2017 Rozpočtové opatření 3-2017 do schv. příštího rozpočtu
6. 10.2017 Rozpočtové opatření 4-2017 do schv. příštího rozpočtu
 21.6.2016 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce TJ Sokol 2016  za 3 roky
 20.7.2017 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce TJ Sokol 2017  za 3 roky
3.11.2017 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce pro Římskokatolickou farnost Velký Ořechov za 3 roky
6.3.2014 Výzva vlastníkům nemovitostí_unor 2016 Seznam neznámých vlastníků Velký Ořechov k srpnu 2017 31.12.2023

Dokumenty a informace ke stažení: