EnglishČeštinaDeutsch

Nadcházející události

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Elektronická úřední deska

Vyvěšeno Dokument Sňato
21. 1. 2019 SPÚ: Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v katastrálním území Velký Ořechov 6. 2. 2019
24. 1. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 9. 2. 2019
29.1.2019 Exekutorský úřad Hodonín – dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě 14.2.2019
27.6.2018 Rozpočtové opatření 1/2018 do schválení příštího rozpočtu
3.7.2018 Rozpočtové opatření 2/2018 do schválení příštího rozpočtu
20.9.2018 Rozpočtové opatření 3/2018 do schválení příštího rozpočtu
18.10.2018 Rozpočtové opatření 4/2018 do schválení příštího rozpočtu
17.12.2018 Rozpočtové opatření 5/2018 do schválení příštího rozpočtu
2. 1. 2019 Rozpočtové opatření 6/2018 do schválení příštího rozpočtu
7. 2. 2019 Rozpočtové opatření 7/2018 do schválení příštího rozpočtu
3.7.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Velký Ořechov – zpráva 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Výkaz Fin 2-12 M r. 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Výkaz zisku a ztráty r. 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Rozvaha r. 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Příloha r. 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 do schválení příštího rozpočtu
 20.4.2018 Rozpočet na rok 2018 do schválení příštího rozpočtu
13. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Velký Ořechov č. 1/2018 – TJ Sokol Velký Ořechov za 3 roky
 21.6.2016 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce TJ Sokol 2016  za 3 roky
 20.7.2017 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce TJ Sokol 2017  za 3 roky
3.11.2017 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce pro Římskokatolickou farnost Velký Ořechov za 3 roky
6.3.2014 Výzva vlastníkům nemovitostí_unor 2016 Seznam neznámých vlastníků pozemků k srpnu 2018 31.12.2023

Dokumenty a informace ke stažení: