EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Elektronická úřední deska

     
9.10.2019 Oznámení Návrh KPÚ v k.ú. Doubravy 9.11.2019
24.10.2019 Obecně závazná vyhláška 1/2019 Tříděný odpad 11.11.2019
22.7.2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 do schválení dalšího ZU
22.7.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 do schválení dalšího ZU
22.7.2019 Výkaz zisku a ztráty r. 2018 do schválení dalšího ZU
22.7.2019 Výkaz Fin 2 – 12M 2018 do schválení dalšího ZU
22.7.2019 Rozvaha r. 2018 do schválení dalšího ZU
22.7.2019 Příloha r. 2018 do schválení dalšího ZU
10.5.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2022 do schválení příštího výhledu
4.4.2019 MZ: Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – „Kůrovcové souše“ 31.12.2022
5.9.2019 VV OOP MZ Kůrovcové souše – doplněk

31.12.2022

1.3.2019 Rozpočet obce na rok 2019 do schválení dalšího rozpočtu
18.3..2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019  do schválení dalšího rozpočtu
10.5.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 do schválení dalšího rozpočtu
22.5.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 do schválení dalšího rozpočtu
22.7.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 do schválení dalšího rozpočtu
13.9.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 do schválení dalšího rozpočtu
17.9.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 do schválení dalšího rozpočtu
30.9.2019 Rozpočtová opatření č. 7/2019 do schválení dalšího rozpočtu
11.10.2019 VV OOP MmZlín Přechodná úprava provozu Modernizace chodníků 28.10.2019
     
     
     
13.4. 2018 Veřejnoprávní smlouva – dotace z rozpočtu obce – TJ Sokol 2018 za 3 roky
28.3.2019 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce TJ Sokol 2019 za 3 roky
20.7.2017 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce TJ Sokol 2017  za 3 roky
3.11.2017 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce pro Římskokatolickou farnost Velký Ořechov za 3 roky
6.3.2014 Výzva vlastníkům nemovitostí_únor 2016 Seznam neznámých vlastníků pozemků k září 2019 31.12.2023

Dokumenty a informace ke stažení: