EnglishČeštinaDeutsch

Nadcházející události

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Elektronická úřední deska

Vyvěšeno Dokument Sňato
18. 4. 2019 Volby do EP 2019 – Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 25. 5. 2019
18. 4. 2019 FÚZK: Veřejná vyhláška 28. 5. 2019
30. 4. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – I. 31. 5. 2019
30. 4. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – II. 31. 5. 2019
7. 5. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 25. 5. 2019
4. 4. 2019 MZ: Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – „Kůrovcové souše“ 31. 12. 2022
18.3.2019 Rozpočet obce na rok 2019 až do schválení dalšího rozpočtu
18.3.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 až do schválení dalšího rozpočtu
3.7.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Velký Ořechov – zpráva 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Výkaz Fin 2-12 M r. 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Výkaz zisku a ztráty r. 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Rozvaha r. 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Příloha r. 2017 do schválení dalšího ZU
3.7.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 do schválení příštího rozpočtu
Usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba (Residomo, s.r.o. versus David Ořechovský)
13. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Velký Ořechov č. 1/2018 – TJ Sokol Velký Ořechov za 3 roky
 21.6.2016 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce TJ Sokol 2016  za 3 roky
 20.7.2017 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce TJ Sokol 2017  za 3 roky
3.11.2017 Veřejnoprávní smlouva – dotace obce pro Římskokatolickou farnost Velký Ořechov za 3 roky
6.3.2014 Výzva vlastníkům nemovitostí_unor 2016 Seznam neznámých vlastníků pozemků k dubnu 2019 31.12.2023

Dokumenty a informace ke stažení: