EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 11.3.2017

[ 11. 3. 2017; 8.00 až 10.00. ] V sobotu 3. března od 8:00 do 10:00 hod. bude na sběrném místě v areálu Jednoty probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Co se sbírá? Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, […] […]

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Vážení občané, na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám předkládáme k posouzení návrh rozpočtu obce na rok 2017. Návrh rozpočtu obce na rok 2017_web Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávního celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho […] […]

Zápis stavu vodoměrů

V příštím týdnu tj. 6.-10. února 2017, převážně v dopoledních hodinách, bude probíhat zápis stavu vodoměrů. Kdo z občanů nebude doma, ať zanechá lístek se stavem vodoměru na viditelném místě nebo nahlásí stav vodoměru formou SMS na tel.: 608 428 476.   […]

Hlášení rozhlasu

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 v naší obci činil 33.134,– Kč. Děkujeme všem dárcům a koledníkům. […]

První svoz plastů v pytlech již toto pondělí 9.1.2017

Žluté pytle s logem Rumpold umístěte na stejné místo jako popelnice. K odvozu dávejte pouze plné a řádně zavázané nebo zalepené pytle. Pet-láhve dávejte do pytlů sešlápnuté. Pytle Rumpold nepatří k velkým kontejnerům! Termíny svozu plastů na 1. pololetí roku 2017: pondělky 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 12.6. […]

Hlášení rozhlasu

23. – 27. prosince 2016 Obecní úřad uzavřen – dovolená. 28. prosince 2016 otevřeno   7.00 hod. – 11.30 hod.                                                      12.30 hod. – 15.30 hod. 29. – 30. prosince 2016 Obecní úřad uzavřen – dovolená. […]

Hlášení rozhlasu

23. – 30. prosince 2016 bude knihovna uzavřena. […]

Hlášení rozhlasu

V úterý 13. prosince 2016 bude Obecní úřad uzavřen. […]

Hlášení rozhlasu

MUDr. Gavendová oznamuje, že bude mít od 14. do 23. prosince 2016 dovolenou. Poradna ve Velkém Ořechově 15 a 29. prosince 2016 nebude. Zastupuje MUDr. Fišerová.   […]

Hlášení rozhlasu

V pátek 9. prosince 2016 bude Obecní úřad uzavřen. […]

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 26.11. 2016

V sobotu 26. listopadu od 8:00 do 10:00 hod. bude v areálu Jednoty probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Co se sbírá? Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod. Použité výrobky podléhající […] […]

Hlášení rozhlasu

V pátek 18. listopadu 2016 bude Obecní úřad uzavřen. […]