EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Obec Velký Ořechov přijala investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 500.000,- Kč na projekt:

„Pořízení nové požární techniky – nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Velký Ořechov „

Předmětem projektu byl nákup cisternové automobilové stříkačky.

[…]

Dotace z Fondu Zlínského kraje na Obnovu a doplnění nezbytné výbavy jednotky

Obec Velký Ořechov přijala na rok 2019 kombinovanou dotaci z Fondu Zlínského kraje, z Programu RP12-19 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.

Dotace ve výši 80 000 Kč byla využita účelně na projekt „Obnova a doplnění nezbytné výbavy jednotky“, a to nákup následujícího materiálu:

2 ks zásahového oděvu 1 […]

Kotlíkové dotace od Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlašuje program na výměnu zdrojů tepla v domácnostech – tzv. kotlíkové dotace.

Více o dotacích a kontaktech zde: Kotlíkové dotace od Zlínského kraje

Obec získala finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje pro jednotku požární ochrany.

Na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky PO jednotek SDH obcí Zlínského kraje, byla Obci Velký Ořechov pro činnost zřizované jednotky PO poskytnuta finanční dotace ve výši 126 000 Kč na obnovu dýchacích přístrojů, používaných při požárech. Místo zastaralých přístrojů Satturn s maskami […]

Hasiči mají na zbrojnici nová vrata

Akceschopnost jednotky SDH Velký Ořechov je opět o něco vyšší.

Obec v létě zažádala o dotaci na obnovu vrat a uspěla. Zlínský kraj podpořil výměnu 3 hlavních vrat na hasičské zbrojnici za nová automatická – stahovací. Montáž proběhla ve třetím listopadovém týdnu. Kompletní náklady na pořízení a výměnu vrat a další práce dosáhly 230 000 […]

Za zásahy jednotky SDH získala obec dotaci od Zlínského kraje

Obec Velký Ořechov – jednotka SDH obce, obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 17 000 Kč, jako náhradu za výdaje spojené se zásahem jednotky SDH obce mimo územní obvod zřizovatele. Dotace byla v souladu s podmínkami poskytnutí použita na nákup následujících osobních ochranných prostředků a vybavení pro další činnost jednotky:

[…]

Veřejně prospěšné práce v obci Velký Ořechov

Informaci o tom, jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond nezaměstnaným občanům naší obce, naleznete v příloze.

Veřejně prospěšné práce

Revitalizace veřejných prostor v obci Velký Ořechov

V rámci fyzické revitalizace centra obce Velký Ořechov byla opravena komunikace od pohostinství ke hřišti, souběžně byly opraveny chodníky a vybudovány nové parkovací plochy před kulturním domem a základní školou. Fotodokumentace zde: Revitalizace veřejných prostor v obci Velký Ořechov 2014

Evropské finance

■ Představa, že 65 procent dotací z EU v následujícím programovacím období 2014 až 2020 půjde přímo obcím, je mimo realitu. Novinářům to včera řekl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Reagoval tak na takzvanou Druhou zlínskou výzvu, v jejímž rámci starostové kritizovali plány na rozdělování dotací v následujících letech. (ČTK)