EnglishČeštinaDeutsch

Nadcházející události

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Požár dvou rodinných domů – informace

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vám jménem obou rodin zasažených víkendovým požárem poděkovat za nabídku finanční či materiální pomoci, se kterou se na obecní úřad obracíte. Materiální pomoc ve formě oblečení či případně dalších věcí není zatím potřeba. O finanční sbírce, kterou obec připravuje, Vás budeme informovat zde, na facebooku obce i rozhlasem do konce tohoto týdne.

Zdraví Radek Chmela, starosta.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 30.3.2017

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 30.3.3017 – od 18:00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Program zasedání je v příloze: Pozvánka na ZO březen_2017

Kotlíkové dotace od Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlašuje program na výměnu zdrojů tepla v domácnostech – tzv. kotlíkové dotace.

Více o dotacích a kontaktech zde: Kotlíkové dotace od Zlínského kraje

Kurz stříhání stromků se vydařil

V sobotu 11.3. po obědě proběhl kurz stříhání stromků.

V Močílkách se sešlo 30 zájemců všech generací. Při praktických ukázkách měli zúčastnění možnost vidět, jak se stříhají jabloně, hrušně, švestky i další u nás běžně pěstované stromy. Školitelé názorně předvedli i vysvětlili, jak se stříhají mladé stromky, ale i jak omladit stromy staré. Prošli jsme několik zahrad a lokalit a skončili jsme  v 16.30 hod. u přehrady. Pokud budou ohlasy pozitivní a bude zájem ze stran občanů, můžeme tuto akci v příštích letech zopakovat.

Fotografie jsou ve fotoalbu.

Kurz stříhání stromků – 11.3.2017 od 13.00 hod.

Český svaz zahrádkářů a Obec Velký Ořechov Vás zve na kurz stříhání stromků s praktickými ukázkami. Sraz zájemců v sobotu 11.3.2017 ve 13.00 hodin na křižovatce v Močílkách.

Bližší informace o kurzu podá místostarosta, pan Vlastimil Boďa: tel. 731155649.

Pozvánka zde: Kurz stříhání stromků

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 11.3.2017

V sobotu 3. března od 8:00 do 10:00 hod. bude na sběrném místě v areálu Jednoty probíhat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Co se sbírá?

Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej, apod.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru – použité výrobky,  jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje.

Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Odběr starých, prošlých léčiv i s obaly provádí bezplatně všechny lékárny.

Pozvánka na „Dětský bazárek jaro-léto 2017“ – 11.3.2017

V sobotu 11.3.2017 se v jídelně MŠ bude konat tradiční dětský bazárek, a to od 8.30 do 11.00 hod.

Více v pozvánce zde:DĚTSKÝ BAZÁREK-jaro-léto_2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Vážení občané,

na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám předkládáme k posouzení návrh rozpočtu obce na rok 2017.

Návrh rozpočtu obce na rok 2017_web

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávního celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, tj. do 20.3.2017 na Obecním úřadě ve Velkém Ořechově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

 

Poplatky na rok 2017

Od 1.3.2017 do 30.4.2017 se vybírají poplatky za odvoz odpadu, stočné a hrobová místa.

Více k platbám i cenám zde: Poplatky na rok 2017

Svoz plastů v pytlech v pondělí 6.3.2017

Žluté pytle s logem Rumpold umístěte na stejné místo jako popelnice. K odvozu dávejte pouze plné a řádně zavázané nebo zalepené pytle. Pet-láhve dávejte do pytlů sešlápnuté.

Pytle Rumpold nepatří k velkým kontejnerům!

Ostatní termíny svozu plastů na 1. pololetí roku 2017 – pondělky: 3.4., 15.5., 12.6.

Pozvánka na Velikonoční jarmark 2017

Pozvánka na Velikonoční jarmark 2017.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce v úterý 14.2.2017

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 14.2.2017 – od 18:00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Program zasedání je v příloze: Pozvánka na ZO dne 14_2_2017