EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Zdravotník školil veřejnost v poskytování první pomoci.

Kurz první pomoci, který organizoval Sbor dobrovolných hasičů Velký Ořechov, se uskutečnil dne 28. července 2018 od 12:00 hodin. Určen byl pro širokou veřejnost a pro občany Velkého Ořechova.

Celkem čtyři hodiny se zúčastněným věnoval zdravotnický záchranář, který praktickým výcvikem učil přítomné k osvojení si základních dovedností první pomoci, se kterými se můžeme denně setkat. Každý si vyzkoušel jak správně zkontrolovat životní funkce, jak provádět resuscitaci, nebo jak postupovat při mozkové příhodě či infarktu. V další části kurzu se přítomní učili správně ošetřit zranění, krvácení, popáleniny, podchlazení, a také postup při vdechnutí cizího tělesa dítětem či dospělým.

Závěrem kurzu zdravotník představil vhodné sestavení domácí lékárničky, aby s ní bylo možné adekvátně reagovat při zranění nebo zdravotních komplikacích.

Kurz byl naplněn již několik týdnů před zahájením. Zúčastnilo se jej celkem 12 osob, a to především žen a dívek z Velkého Ořechova. Pro opakující se zájem o danou tématiku plánuje Sbor dobrovolných hasičů Velký Ořechov v realizaci Kurzů první pomoci pro veřejnost pokračovat i nadále.