EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Dopravní terminál ve Velkém Ořechově

Obec Velký Ořechov připravuje záměr vybudování přestupního terminálu, ke kterému dojde v prostorách stávající autobusové stanice u pošty.

V nejbližších letech by se mohli všichni obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací či veškeří uživatelé veřejné dopravy dopravovat pohodlněji. Naše obec se uchází o získání finančních prostředků na úpravy stávajících prostor v blízkosti centra pro účely zbudování dopravního terminálu.

Finance v celkové výši až 90 % způsobilých výdajů potřebných pro realizaci záměru budou získány z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu ČR.

Kromě samotných nástupních a výstupních prostor pro cestující, plochy pro příjezd a zastavení autobusů, řeší projekt i bezbariérové propojení prostor terminálu na stávající pěší komunikace v okolí. Projekt řeší i vytvoření nových bezbariérových chodníků v okolí, které budou do budoucna napojeny na novou vznikající síť pěších komunikací.

Pro cestující dojde v blízkosti autobusové stanice k vytvoření čekárny s WC. Cyklisty potěší zbudování vyhrazeného místa dostatečně uzpůsobeného pro uskladnění kol v režimu B+R. Pro čekající cestující bude vytvořen nový informační systém o spojích veřejné hromadné dopravy.

V souvislosti s realizací terminálu dojde k vybudování značené a vyhrazené parkovací plochy v režimu K+R pro krátkodobé zastavení v těsné blízkosti míst určených pro zastavení autobusů. Veškeré uvedené součásti budou propojeny bezbariérovými komunikacemi pro pěší.

Realizací projektu dojde k zatraktivnění a zpřístupnění stávající veřejné hromadné dopravy i dalších forem udržitelné dopravy, tedy cyklistiky a pěší přepravy.

Nový terminál zároveň významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti osob, využívajících autobusovou přepravu, tak i osob, pohybujících se  po komunikacích pro pěší.

 

Příloha: koordinační a situační výkres: