EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Upozornění pro majitele septiků a domovních ČOV

Upozorňujeme občany na nutnost pravidelného vyvážení septiků a kalů domovních čistíren odpadních vod. Tato povinnost vychází z rozhodnutí magistrátu města Zlín.