EnglishČeštinaDeutsch

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Návrh rozpočtu obce na rok 2015

Vážení občané,

na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám předkládáme k posouzení návrh rozpočtu obce na rok 2015.

Navrh rozpoctu obce 2015_web

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávního celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, tj. do 16.3.2015 na Obecním úřadě ve Velkém Ořechově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.