EnglishČeštinaDeutsch

Nadcházející události

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Nový odborný lesní hospodář v naší obci

Po dlouhých letech činnosti pro naši obec se pan František Dominec rozhodl odejít do důchodu. Děkujeme mu tímto za jeho práci a přejeme hlavně hodně zdraví.

Od února bude funkci odborného lesního hospodáře provádět Ing. Martin Trčka z Bohuslavic. Úřední hodiny budou každé sudé pondělí vždy od 16.00 do 17.00 hod. Kontakt na pana Trčku je: tel. 721773842.

 

Velikonoční jarmark

Pozvánka: Velikonoční jarmark

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce v úterý 26. 1. 2016 – od 18:00 hod.

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 26.1.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy.

Program zasedání je v příloze:

Pozvánka na ZO dne 26.1.2016

Pytlový sběr plastů v první polovině roku 2016

Termíny svozů jsou vždy v pondělí, a to: 25.1.2016, 22.2.2016, 21.3.2016, 25.4.2016, 23.5.2016 a 27.6.2016

Před dům dávejte jen žluté pytle s logem Rumpold.

Pytle na sběr si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Každý občan má pro rok 2016 nárok na 5 pytlů zdarma.

Pytlový sběr plastů vychází z platné obecně závazné vyhlášky č. 2/2015.

Farní ples

pozvankaa2016

Obecní úřad uzavřen

Obecní úřad Velký Ořechov bude ve dnech 14.-15.1.2016 (čtvrtek a pátek) uzavřen.

Hlášení rozhlasu

V sobotu 9. ledna 2016 od 13.00 hodin se koná v naší obci

Tříkrálová sbírka.

 

Hasiči zvou na ples!

pozvanka_SDH_2016

Vánoční bruslení

Koná se 27.12.2015 od 12.30 do 14.00 hod. Pořádají hasiči za podpory obce.

PF 2016

Vážení spoluobčané,

rád bych Vám jménem obecního úřadu i jménem svým popřál pohodové prožití vánočních svátků a v roce 2016 hlavně hodně zdraví a štěstí.

Radek Chmela, starosta obce

PF_2016

 

Koncert pěveckého sboru Dvořák Uherský Brod

Koncert pěveckého sboru Dvořák Uherský Brod se uskuteční v neděli 3. ledna 2016 v 15:00 v kostele na Velkém Ořechově.

Hlášení rozhlasu

Oznamujeme, že Velký Ořechov bude v době od 23.12.2015 do 31.12.2015 uzavřen.