EnglishČeštinaDeutsch

Nadcházející události

Obec umoznuje pristup do registru Czechpoint

  • Průvodce Luhačovským zálesím

Návrh rozpočtu obce na rok 2015

Vážení občané,

na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám předkládáme k posouzení návrh rozpočtu obce na rok 2015.

Navrh rozpoctu obce 2015_web

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávního celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, tj. do 16.3.2015 na Obecním úřadě ve Velkém Ořechově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Poplatky v roce 2015

Vážení spoluobčané,

v příloze  Poplatky na rok 2015 naleznete výši a způsob zaplacení poplatků na rok 2015.

Velikonoční jarmark

Pozvánka na velikonoční jarmark

Pozvánka na zasedání ZO 26.2.2015

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 26.2.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti mateřské školy. Program zasedání je v příloze.

Pozvánka na ZO dne 26.2.2015

Územní plán obce

V současné době zpracovává Magistrát města Zlín návrh zadání územního plánu naší obce. Připomínky či požadavky k zadání je možno podat písemně na Magistrát města Zlín, oddělení územního plánování, náměstí Míru 12, 761 40  Zlín nebo na adresu danielapesatova@zlin.eu nejpozději do 20.2.2015. Aktuální zadání územního plánu je k nahlédnutí zde: http://www.velkyorechov.cz/elektronicka-uredni-deska/

Hlášení rozhlasu

Oznamujeme občanům, že knihovna bude v tomto týdnu otevřena ve středu 28.01.2015 od 16.00 do 18.00 hodin a ve čtvrtek 29.01.2015 od 13.00 do 16.00 hodin, v pátek bude knihovna uzavřena.

Hlášení rozhlasu

E.ON

– Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 12.02.2015 od 8.00 do 14.00 hodin

Obec Velký Ořechov

Část obce Velký Ořechov

Vypnutá oblast:

Vypnutá nová ulice nad hřbitovem – Moravská vodárenská,

Také např. č.p.: 232, 225, 223, 226, 236, 231

 Oznámení – Moravská vodárenská

V úterý 27.01.2015 probíhal v obci Velký Ořechov zápis stavu vodoměrů, kdo z občanů nebyl doma,  může nahlásit stav vodoměru formou SMS ve tvaru Velký Ořechov , č.p., stav vodoměru na tel.č.: 608 428 476.

Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva dne 27.1.2015

Pozvánka na ZO dne 27.1.2015

Hlášení rozhlasu

Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci činil 25.255,– Kč.

Děkujeme všem dárcům a koledníkům.

Hasiči zvou na ples!

pozvanka_ples_2015

Předprodej vstupenek se uskuteční ve čtvrtek 22.1.2015 od 16:15 – 18:00 hod. na hasičské zbrojnici.

Dotace Zlínského kraje pro jednotku SDH Velký Ořechov

Za zásahy v roce 2014 obdržela jednotka SDH dotaci od Zlínského kraje ve výši 9200 Kč. Dotace byla v souladu s podmínkami poskytnutí použita na nákup techniky a vybavení pro další činnost jednotky. Nákup z dotací Zl.kraje za rok 2014